بسته‌بندی‌های هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوه‌هاو سبزیجات را کاهش می‌دهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق می‌اندازد.

شرایط استفاده و نگهداری: 

پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از  تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.

 • بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
 • کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از ۳ درجه نباشد.
 • در دمایی کمتر از دمای تعریف شده‌ی محصول نگهداری نمائید.
 • ایجاد هرگونه آسیب روی بسته‌بندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بسته‌بندی می‌گردد.

توجه: محافظت از انواع آسیب‌های مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بسته‌بندی نمی‌باشد.

میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:

نوع میوهماندگاری (روز)

۴-۶°C

کدماندگاری (روز)

۱۸-۲۰°C

کدماندگاری (روز)

۲۵-۲۷°C

کد
سیب۱۱۰-۶۰A04FC001۶۰-۴۵A20FC001۴۵-۳۰A27FC001
زردآلو۳۰-۱۴A04FC002۱۲-۱۰A20FC002۱۰-۷A27FC002
گلابی (نارس)۲۴-۱۸A04FC003۱۸-۱۲A20FC003۱۰-۷A27FC003
شلیل (نارس)۳۰-۲۶A04FC004۱۲-۱۰A20FC004۱۰-۷A27FC004
هلو (نارس)۳۰-۲۶A04FC005۱۲-۱۰A20FC005۱۰-۷A27FC005
انبه (نارس) *۲۲-۱۸A04FC006۱۴-۸A20FC006۱۰-۷A27FC006
آلو (نارس) *۳۰-۱۴A04FC007۱۴-۱۲A20FC007۱۰-۸A27FC007
کیوی (نارس)۳۰-۲۵A04FC008۲۲-۱۶A20FC008۱۴-۱۲A27FC008
خرمالو (نارس)۲۴-۱۸A04FC009۱۴-۱۰A20FC009A27FC009
به (نارس)۲۴-۱۸A04FC010۱۸-۱۰A20FC010۱۴-۱۰A27FC010
موز (نیمه-سبز)A04FC011۹-۷A20FC011۷-۵A27FC011
نارنگی۵۰-۴۵A04FN001۴۰-۲۶A20FN001۲۵-۲۰A27FN001
گریپ فروت۵۰-۴۵A04FN002۲۴-۱۸A20FN002۱۶-۱۲A27FN002
لیمو۳۵-۲۵A04FN003۲۵-۱۸A20FN003۲۴-۱۸A27FN003
پرتقال۵۵-۳۵A04FN004۱۹-۱۶A20FN004۱۶-۱۲A27FN004
گیلاس *۲۴-۱۸A04FN005۱۶-۱۲A20FN005۱۰-۸A27FN005
انگور *۱۶-۱۲A04FN006۱۰-۷A20FN006A27FN006
خیار۲۶-۲۲A04FN007۲۵-۱۸A20FN007۲۰-۱۶A27FN007
توت فرنگی۲۸-۱۶A04FN008۱۲-۱۰A20FN008A27FN008
انار۷۰-۵۰A04FN009۴۵-۳۵A20FN009۳۰-۲۵A27FN009

* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:

نوع سبزی/صیفیماندگاری (روز)

۱°C

کدماندگاری (روز)

۱۰°C

کدماندگاری (روز)

۱۸°C

کد
کلم بروکلی۲۶-۳۰A01VL001۱۴-۱۶A10VL001۶-۸A18VL001
کلم بروکسل*۲۰-۲۲A01VL002۱۴-۱۶A10VL002۸-۱۰A18VL002
کرفس۲۰-۲۲A01VL003۱۶-۱۴A10VL003۸-۱۰A18VL003
کاهو۲۰-۲۶A01VL004۱۶-۱۴A10VL004۱۰-۱۴A18VL004
بادمجانA01VL005۱۸-۲۲A10VL005۱۰-۱۲A18VL005
سیب زمینی۲۴-۳۰A01VL006۱۸-۲۲A10VL006۱۰-۱۲A18VL006
پیاز۱۸-۲۲A01VL007۱۶-۱۴A10VL007۱۲-۱۴A18VL007
هویج۱۶-۲۰A01VL008۱۶-۱۴A10VL008۱۰-۱۲A18VL008
کدو حلوایی*۲۲-۲۶A01VL009۱۶-۱۸A10VL009۸-۱۰A18VL009
سبزی‌های سالاد۲۰-۲۲A01VL010۱۲-۱۴A10VL010۶-۱۰A18VL010
فلفل دلمه۲۴-۲۶A01VL011۱۸-۲۰A10VL011۸-۱۰A18VL011
کلم۲۶-۳۰A01VL012۱۴-۱۶A10VL012۸-۱۰A18VL012
اسفناج۲۰-۲۴A01VL013۱۴-۱۶A10VL013۸-۱۰A18VL013
گوجه فرنگی (نارس)۱۸-۲۲A01VL014۱۶-۲۰A10VL014۱۲-۱۴A18VL014
لوبیا سبز*۱۲-۱۴A01VL015۸-۱۰A10VL015۴-۶A18VL015
نخود سبز*۱۶-۲۰A01VL016۱۴-۱۶A10VL016۴-۶A18VL016
ریحان۲۰-۲۲A01VL017۱۲-۱۴A10VL017۶-۸A18VL017
رزماری۲۰-۲۲A01VL018۱۲-۱۴A10VL018۶-۸A18VL018
آویشن۲۰-۲۲A01VL019۱۲-۱۴A10VL019۶-۱۰A18VL019
شوید۲۰-۲۲A01VL020۱۲-۱۴A10VL020۶-۱۰A18VL020
نعناع۲۰-۲۲A01VL021۱۲-۱۴A10VL021۶-۱۰A18VL021
جعفری۲۰-۲۲A01VL022۱۲-۱۴A10VL022۶-۱۰A18VL022
گشنیز۲۰-۲۲A01VL023۱۲-۱۴A10VL023۶-۸A18VL023
تره فرنگی*۲۰-۲۲A01VL024۱۲-۱۴A10VL024۶-۱۰A18VL024

* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

logo-wite

نانو

فیدار نیکان پارس

logo-wite

نانو

فیدار نیکان پارس

بسته‌بندی‌های هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوه‌هاو سبزیجات را کاهش می‌دهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق می‌اندازد.

شرایط استفاده و نگهداری: 

پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از  تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.

 • بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
 • کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از ۳ درجه نباشد.
 • در دمایی کمتر از دمای تعریف شده‌ی محصول نگهداری نمائید.
 • ایجاد هرگونه آسیب روی بسته‌بندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بسته‌بندی می‌گردد.

توجه: محافظت از انواع آسیب‌های مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بسته‌بندی نمی‌باشد.

میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:

نوع میوهماندگاری (روز)

۴-۶°C

کدماندگاری (روز)

۱۸-۲۰°C

کدماندگاری (روز)

۲۵-۲۷°C

کد
سیب۱۱۰-۶۰A04FC001۶۰-۴۵A20FC001۴۵-۳۰A27FC001
زردآلو۳۰-۱۴A04FC002۱۲-۱۰A20FC002۱۰-۷A27FC002
گلابی (نارس)۲۴-۱۸A04FC003۱۸-۱۲A20FC003۱۰-۷A27FC003
شلیل (نارس)۳۰-۲۶A04FC004۱۲-۱۰A20FC004۱۰-۷A27FC004
هلو (نارس)۳۰-۲۶A04FC005۱۲-۱۰A20FC005۱۰-۷A27FC005
انبه (نارس) *۲۲-۱۸A04FC006۱۴-۸A20FC006۱۰-۷A27FC006
آلو (نارس) *۳۰-۱۴A04FC007۱۴-۱۲A20FC007۱۰-۸A27FC007
کیوی (نارس)۳۰-۲۵A04FC008۲۲-۱۶A20FC008۱۴-۱۲A27FC008
خرمالو (نارس)۲۴-۱۸A04FC009۱۴-۱۰A20FC009A27FC009
به (نارس)۲۴-۱۸A04FC010۱۸-۱۰A20FC010۱۴-۱۰A27FC010
موز (نیمه-سبز)A04FC011۹-۷A20FC011۷-۵A27FC011
نارنگی۵۰-۴۵A04FN001۴۰-۲۶A20FN001۲۵-۲۰A27FN001
گریپ فروت۵۰-۴۵A04FN002۲۴-۱۸A20FN002۱۶-۱۲A27FN002
لیمو۳۵-۲۵A04FN003۲۵-۱۸A20FN003۲۴-۱۸A27FN003
پرتقال۵۵-۳۵A04FN004۱۹-۱۶A20FN004۱۶-۱۲A27FN004
گیلاس *۲۴-۱۸A04FN005۱۶-۱۲A20FN005۱۰-۸A27FN005
انگور *۱۶-۱۲A04FN006۱۰-۷A20FN006A27FN006
خیار۲۶-۲۲A04FN007۲۵-۱۸A20FN007۲۰-۱۶A27FN007
توت فرنگی۲۸-۱۶A04FN008۱۲-۱۰A20FN008A27FN008
انار۷۰-۵۰A04FN009۴۵-۳۵A20FN009۳۰-۲۵A27FN009

* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:

نوع سبزی/صیفیماندگاری (روز)

۱°C

کدماندگاری (روز)

۱۰°C

کدماندگاری (روز)

۱۸°C

کد
کلم بروکلی۲۶-۳۰A01VL001۱۴-۱۶A10VL001۶-۸A18VL001
کلم بروکسل*۲۰-۲۲A01VL002۱۴-۱۶A10VL002۸-۱۰A18VL002
کرفس۲۰-۲۲A01VL003۱۶-۱۴A10VL003۸-۱۰A18VL003
کاهو۲۰-۲۶A01VL004۱۶-۱۴A10VL004۱۰-۱۴A18VL004
بادمجانA01VL005۱۸-۲۲A10VL005۱۰-۱۲A18VL005
سیب زمینی۲۴-۳۰A01VL006۱۸-۲۲A10VL006۱۰-۱۲A18VL006
پیاز۱۸-۲۲A01VL007۱۶-۱۴A10VL007۱۲-۱۴A18VL007
هویج۱۶-۲۰A01VL008۱۶-۱۴A10VL008۱۰-۱۲A18VL008
کدو حلوایی*۲۲-۲۶A01VL009۱۶-۱۸A10VL009۸-۱۰A18VL009
سبزی‌های سالاد۲۰-۲۲A01VL010۱۲-۱۴A10VL010۶-۱۰A18VL010
فلفل دلمه۲۴-۲۶A01VL011۱۸-۲۰A10VL011۸-۱۰A18VL011
کلم۲۶-۳۰A01VL012۱۴-۱۶A10VL012۸-۱۰A18VL012
اسفناج۲۰-۲۴A01VL013۱۴-۱۶A10VL013۸-۱۰A18VL013
گوجه فرنگی (نارس)۱۸-۲۲A01VL014۱۶-۲۰A10VL014۱۲-۱۴A18VL014
لوبیا سبز*۱۲-۱۴A01VL015۸-۱۰A10VL015۴-۶A18VL015
نخود سبز*۱۶-۲۰A01VL016۱۴-۱۶A10VL016۴-۶A18VL016
ریحان۲۰-۲۲A01VL017۱۲-۱۴A10VL017۶-۸A18VL017
رزماری۲۰-۲۲A01VL018۱۲-۱۴A10VL018۶-۸A18VL018
آویشن۲۰-۲۲A01VL019۱۲-۱۴A10VL019۶-۱۰A18VL019
شوید۲۰-۲۲A01VL020۱۲-۱۴A10VL020۶-۱۰A18VL020
نعناع۲۰-۲۲A01VL021۱۲-۱۴A10VL021۶-۱۰A18VL021
جعفری۲۰-۲۲A01VL022۱۲-۱۴A10VL022۶-۱۰A18VL022
گشنیز۲۰-۲۲A01VL023۱۲-۱۴A10VL023۶-۸A18VL023
تره فرنگی*۲۰-۲۲A01VL024۱۲-۱۴A10VL024۶-۱۰A18VL024

* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

logo-wite

نانو

فیدار نیکان پارس

logo-wite

نانو

فیدار نیکان پارس

بسته‌بندی‌های هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوه‌هاو سبزیجات را کاهش می‌دهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق می‌اندازد.

شرایط استفاده و نگهداری: 

پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از  تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.

 • بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
 • کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از ۳ درجه نباشد.
 • در دمایی کمتر از دمای تعریف شده‌ی محصول نگهداری نمائید.
 • ایجاد هرگونه آسیب روی بسته‌بندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بسته‌بندی می‌گردد.

توجه: محافظت از انواع آسیب‌های مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بسته‌بندی نمی‌باشد.

میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:

نوع میوهماندگاری (روز)

۴-۶°C

ماندگاری (روز)

۱۸-۲۰°C

ماندگاری (روز)

۲۵-۲۷°C

سیب۱۱۰-۶۰۶۰-۴۵۴۵-۳۰
زردآلو۳۰-۱۴۱۲-۱۰۱۰-۷
گلابی (نارس)۲۴-۱۸۱۸-۱۲۱۰-۷
شلیل (نارس)۳۰-۲۶۱۲-۱۰۱۰-۷
هلو (نارس)۳۰-۲۶۱۲-۱۰۱۰-۷
انبه (نارس) *۲۲-۱۸۱۴-۸۱۰-۷
آلو (نارس) *۳۰-۱۴۱۴-۱۲۱۰-۸
کیوی (نارس)۳۰-۲۵۲۲-۱۶۱۴-۱۲
خرمالو (نارس)۲۴-۱۸۱۴-۱۰
به (نارس)۲۴-۱۸۱۸-۱۰۱۴-۱۰
موز (نیمه-سبز)۹-۷۷-۵
نارنگی۵۰-۴۵۴۰-۲۶۲۵-۲۰
گریپ فروت۵۰-۴۵۲۴-۱۸۱۶-۱۲
لیمو۳۵-۲۵۲۵-۱۸۲۴-۱۸
پرتقال۵۵-۳۵۱۹-۱۶۱۶-۱۲
گیلاس *۲۴-۱۸۱۶-۱۲۱۰-۸
انگور *۱۶-۱۲۱۰-۷
خیار۲۶-۲۲۲۵-۱۸۲۰-۱۶
توت فرنگی۲۸-۱۶۱۲-۱۰
انار۷۰-۵۰۴۵-۳۵۳۰-۲۵

میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:

نوع سبزی/صیفیماندگاری (روز)

۱°C

ماندگاری (روز)

۱۰°C

ماندگاری (روز)

۱۸°C

کلم بروکلی۲۶-۳۰۱۴-۱۶۶-۸
کلم بروکسل*۲۰-۲۲۱۴-۱۶۸-۱۰
کرفس۲۰-۲۲۱۶-۱۴۸-۱۰
کاهو۲۰-۲۶۱۶-۱۴۱۰-۱۴
بادمجان۱۸-۲۲۱۰-۱۲
سیب زمینی۲۴-۳۰۱۸-۲۲۱۰-۱۲
پیاز۱۸-۲۲۱۶-۱۴۱۲-۱۴
هویج۱۶-۲۰۱۶-۱۴۱۰-۱۲
کدو حلوایی*۲۲-۲۶۱۶-۱۸۸-۱۰
سبزی‌های سالاد۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۱۰
فلفل دلمه۲۴-۲۶۱۸-۲۰۸-۱۰
کلم۲۶-۳۰۱۴-۱۶۸-۱۰
اسفناج۲۰-۲۴۱۴-۱۶۸-۱۰
گوجه فرنگی (نارس)۱۸-۲۲۱۶-۲۰۱۲-۱۴
لوبیا سبز*۱۲-۱۴۸-۱۰۴-۶
نخود سبز*۱۶-۲۰۱۴-۱۶۴-۶
ریحان۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۸
رزماری۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۸
آویشن۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۱۰
شوید۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۱۰
نعناع۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۱۰
جعفری۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۱۰
گشنیز۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۸
تره فرنگی*۲۰-۲۲۱۲-۱۴۶-۱۰