هدف از ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از رضایت مشتری در مورد مصرف محصول است که بتواند ارتباطی بلند مدت با مشتریان ایجاد نماید. بسیاری از شرکت ها ارائه خدمات پس از فروش را یکی از مهمترین راه های افزایش فروش می دانند که از طریق بازاریابی دهان به دهان بتواند برای برند تفاوت ایجاد کند و در نتیجه سبب تبلیغ محصول از طریق مشتریان و مصرف کنندگان شود. شرکت نانو فیدار نیکان پارس نه فقط افزایش فروش محصولات خود بلکه ادامه فعالیت خود را در گرو ارتباط مستمر با بخش های مشتریان جهت تامین رضایت آنان می داند.

آموزش

آموزش صحیح استفاده از محصول نخستین قدم در مقوله‌ی خدمات پس از فروش برای تمامی کسب و کارهاست. در نانو فیدار نیکان پارس این آموزش معمولا به صورت آنلاین، تلفنی یا حضوری انجام می شود.

پشتیبانی فنی

این نوع از خدمات جهت بالا بردن تاثیر بسته بندی در افزایش کیفیت محصولات مشتری ارائه می گردد و شامل جزئیات فنی مانند بهترین زمان برداشت محصولات، بهترین سطح اتیلن، قند و سایر فاکتورهای مهم هنگام برداشت، خصوصیات رفتاری و بهترین دما جهت نگهداری انواع محصولات از قبیل میوه و سبزیجات، خشکبار و میوه خشک، نان، لبنیات، گوشت و سایر مواد غذایی قابل بسته بندی می باشد.

سنجش رضایت مشتری

متناسب با نوع بسته‌بندی و محصول پس از گذشتن بازه مشخصی از فروش محصولات، جهت سنجش رضایت مشتریان از طرف شرکت با آنها تماس گرفته می‌شود تا در صورت وجود مشکل، مسئله را برطرف کنند. این امر می تواند در برطرف کردن مشکلات مشتریان و حفظ ارتباط دراز مدت با آنان موثر واقع شود.

چه چیزهایی شامل خدمات پس از فروش نمی‌باشد:

به دلیل اینکه شرکت نانو فیدار نیکان پارس در زمان کاشت، فرایندهای پس از برداشت، نگهداری و حمل و نقل محصولات مشتریان، کنترلی بر فرایندهای مشتریان ندارد، لذا این شرکت و نمایندگان محترم این شرکت هیچ گونه تعهدی یا گارانتی در مورد محصولات بسته‌بندی‌شده ندارند و تمام مخاطرات احتمالی در این فرایند به طور کامل به عهده مشتری می باشد، لذا رعایت نکات زیر در جهت کاهش ریسک مشتریان می تواند مفید باشد:

 • قراردادن چند نوع میوه و سبزی در یک کیسه، کارکرد کیسه را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • استفاده از کیسه های آسیب دیده، پاره یا سوراخ می تواند کارکرد محصول را به شدت کاهش دهد. پیش از بسته بندی از سلامت کیسه ها اطمینان حاصل نمایید.
 • آسیب های مکانیکی در محصولات کشاورزی شامل لهیدگی، پوسیدگی و خراش زمینه ساز سرعت بخشیدن به فرایند فساد می باشد. پیش از بسته بندی محصولات از سلامت ظاهری آنان اطمینان حاصل نمایید.
 • اختلالات ناشی از نوسانات دمایی سردخانه یا ماشین های حمل محصولات، به دلیل ایجاد تغییر در سرعت واکنش‌های آنزیمی می‌تواند باعث سرعت بخشیدن به فرایند فساد گردد.
 • جهت دریافت بهترین نتیجه، بسته‌بندی و نگهداری محصولات را مطابق دستورالعمل ها و راهنمایی‌های کارشناسان شرکت نانو فیدار نیکان پارس انجام دهید.

هدف از ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از رضایت مشتری در مورد مصرف محصول است که بتواند ارتباطی بلند مدت با مشتریان ایجاد نماید. بسیاری از شرکت ها ارائه خدمات پس از فروش را یکی از مهمترین راه های افزایش فروش می دانند که از طریق بازاریابی دهان به دهان بتواند برای برند تفاوت ایجاد کند و در نتیجه سبب تبلیغ محصول از طریق مشتریان و مصرف کنندگان شود. شرکت نانو فیدار نیکان پارس نه فقط افزایش فروش محصولات خود بلکه ادامه فعالیت خود را در گرو ارتباط مستمر با بخش های مشتریان جهت تامین رضایت آنان می داند.

آموزش

آموزش صحیح استفاده از محصول نخستین قدم در مقوله‌ی خدمات پس از فروش برای تمامی کسب و کارهاست. در نانو فیدار نیکان پارس این آموزش معمولا به صورت آنلاین، تلفنی یا حضوری انجام می شود.

پشتیبانی فنی

این نوع از خدمات جهت بالا بردن تاثیر بسته بندی در افزایش کیفیت محصولات مشتری ارائه می گردد و شامل جزئیات فنی مانند بهترین زمان برداشت محصولات، بهترین سطح اتیلن، قند و سایر فاکتورهای مهم هنگام برداشت، خصوصیات رفتاری و بهترین دما جهت نگهداری انواع محصولات از قبیل میوه و سبزیجات، خشکبار و میوه خشک، نان، لبنیات، گوشت و سایر مواد غذایی قابل بسته بندی می باشد.

سنجش رضایت مشتری

متناسب با نوع بسته‌بندی و محصول پس از گذشتن بازه مشخصی از فروش محصولات، جهت سنجش رضایت مشتریان از طرف شرکت با آنها تماس گرفته می‌شود تا در صورت وجود مشکل، مسئله را برطرف کنند. این امر می تواند در برطرف کردن مشکلات مشتریان و حفظ ارتباط دراز مدت با آنان موثر واقع شود.

چه چیزهایی شامل خدمات پس از فروش نمی‌باشد:

به دلیل اینکه شرکت نانو فیدار نیکان پارس در زمان کاشت، فرایندهای پس از برداشت، نگهداری و حمل و نقل محصولات مشتریان، کنترلی بر فرایندهای مشتریان ندارد، لذا این شرکت و نمایندگان محترم این شرکت هیچ گونه تعهدی یا گارانتی در مورد محصولات بسته‌بندی‌شده ندارند و تمام مخاطرات احتمالی در این فرایند به طور کامل به عهده مشتری می باشد، لذا رعایت نکات زیر در جهت کاهش ریسک مشتریان می تواند مفید باشد:

 • قراردادن چند نوع میوه و سبزی در یک کیسه، کارکرد کیسه را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • استفاده از کیسه های آسیب دیده، پاره یا سوراخ می تواند کارکرد محصول را به شدت کاهش دهد. پیش از بسته بندی از سلامت کیسه ها اطمینان حاصل نمایید.
 • آسیب های مکانیکی در محصولات کشاورزی شامل لهیدگی، پوسیدگی و خراش زمینه ساز سرعت بخشیدن به فرایند فساد می باشد. پیش از بسته بندی محصولات از سلامت ظاهری آنان اطمینان حاصل نمایید.
 • اختلالات ناشی از نوسانات دمایی سردخانه یا ماشین های حمل محصولات، به دلیل ایجاد تغییر در سرعت واکنش‌های آنزیمی می‌تواند باعث سرعت بخشیدن به فرایند فساد گردد.
 • جهت دریافت بهترین نتیجه، بسته‌بندی و نگهداری محصولات را مطابق دستورالعمل ها و راهنمایی‌های کارشناسان شرکت نانو فیدار نیکان پارس انجام دهید.

هدف از ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از رضایت مشتری در مورد مصرف محصول است که بتواند ارتباطی بلند مدت با مشتریان ایجاد نماید. بسیاری از شرکت ها ارائه خدمات پس از فروش را یکی از مهمترین راه های افزایش فروش می دانند که از طریق بازاریابی دهان به دهان بتواند برای برند تفاوت ایجاد کند و در نتیجه سبب تبلیغ محصول از طریق مشتریان و مصرف کنندگان شود. شرکت نانو فیدار نیکان پارس نه فقط افزایش فروش محصولات خود بلکه ادامه فعالیت خود را در گرو ارتباط مستمر با بخش های مشتریان جهت تامین رضایت آنان می داند.

آموزش

آموزش صحیح استفاده از محصول نخستین قدم در مقوله‌ی خدمات پس از فروش برای تمامی کسب و کارهاست. در نانو فیدار نیکان پارس این آموزش معمولا به صورت آنلاین، تلفنی یا حضوری انجام می شود.

پشتیبانی فنی

این نوع از خدمات جهت بالا بردن تاثیر بسته بندی در افزایش کیفیت محصولات مشتری ارائه می گردد و شامل جزئیات فنی مانند بهترین زمان برداشت محصولات، بهترین سطح اتیلن، قند و سایر فاکتورهای مهم هنگام برداشت، خصوصیات رفتاری و بهترین دما جهت نگهداری انواع محصولات از قبیل میوه و سبزیجات، خشکبار و میوه خشک، نان، لبنیات، گوشت و سایر مواد غذایی قابل بسته بندی می باشد.

سنجش رضایت مشتری

متناسب با نوع بسته‌بندی و محصول پس از گذشتن بازه مشخصی از فروش محصولات، جهت سنجش رضایت مشتریان از طرف شرکت با آنها تماس گرفته می‌شود تا در صورت وجود مشکل، مسئله را برطرف کنند. این امر می تواند در برطرف کردن مشکلات مشتریان و حفظ ارتباط دراز مدت با آنان موثر واقع شود.

چه چیزهایی شامل خدمات پس از فروش نمی‌باشد:

به دلیل اینکه شرکت نانو فیدار نیکان پارس در زمان کاشت، فرایندهای پس از برداشت، نگهداری و حمل و نقل محصولات مشتریان، کنترلی بر فرایندهای مشتریان ندارد، لذا این شرکت و نمایندگان محترم این شرکت هیچ گونه تعهدی یا گارانتی در مورد محصولات بسته‌بندی‌شده ندارند و تمام مخاطرات احتمالی در این فرایند به طور کامل به عهده مشتری می باشد، لذا رعایت نکات زیر در جهت کاهش ریسک مشتریان می تواند مفید باشد:

 • قراردادن چند نوع میوه و سبزی در یک کیسه، کارکرد کیسه را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • استفاده از کیسه های آسیب دیده، پاره یا سوراخ می تواند کارکرد محصول را به شدت کاهش دهد. پیش از بسته بندی از سلامت کیسه ها اطمینان حاصل نمایید.
 • آسیب های مکانیکی در محصولات کشاورزی شامل لهیدگی، پوسیدگی و خراش زمینه ساز سرعت بخشیدن به فرایند فساد می باشد. پیش از بسته بندی محصولات از سلامت ظاهری آنان اطمینان حاصل نمایید.
 • اختلالات ناشی از نوسانات دمایی سردخانه یا ماشین های حمل محصولات، به دلیل ایجاد تغییر در سرعت واکنش‌های آنزیمی می‌تواند باعث سرعت بخشیدن به فرایند فساد گردد.
 • جهت دریافت بهترین نتیجه، بسته‌بندی و نگهداری محصولات را مطابق دستورالعمل ها و راهنمایی‌های کارشناسان شرکت نانو فیدار نیکان پارس انجام دهید.