اولین  تولید کننده   بسته‌ بندی  هوشمند  در  ایران
برپایه فناوری نانوجهت افزایش ماندگاری موادغذایی

بسته‌بندی گیاهان دارویی

بسته‌بندی آب معدنی

بسته‌بندی انواع آب میوه

بسته‌بندی انواع گوشت

بسته‌بندی فرآورده‌های لبنی

بسته‌بندی گیاهان دارویی

بسته‌بندی آب معدنی

بسته‌بندی انواع آب میوه

بسته‌بندی انواع گوشت

بسته‌بندی فرآورده‌های لبنی

بسته‌بندی گیاهان دارویی

بسته‌بندی آب معدنی

بسته‌بندی انواع آب میوه

بسته‌بندی انواع گوشت

بسته‌بندی فرآورده‌های لبنی

بسته‌بندی میوه و سبزیجات تازه

بسته‌بندی میوه خشک و خشکبار

بسته‌بندی گیاهان دارویی

بسته‌بندی انواع نان و فرآورده‌های غلات

بسته‌بندی آب معدنی

بسته‌بندی انواع آب میوه

بسته‌بندی انواع گوشت

بسته‌بندی فرآورده‌های لبنی