بسته‌بندی‌های هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوه‌هاو سبزیجات را کاهش می‌دهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق می‌اندازد.

شرایط استفاده و نگهداری: 

پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از  تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.

 • بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
 • کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از 3 درجه نباشد.
 • در دمایی کمتر از دمای تعریف شده‌ی محصول نگهداری نمائید.
 • ایجاد هرگونه آسیب روی بسته‌بندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بسته‌بندی می‌گردد.

توجه: محافظت از انواع آسیب‌های مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بسته‌بندی نمی‌باشد.

میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:

نوع میوه ماندگاری (روز)

4-6°C

کد ماندگاری (روز)

18-20°C

کد ماندگاری (روز)

25-27°C

کد
سیب 110-60 A04FC001 60-45 A20FC001 45-30 A27FC001
زردآلو 30-14 A04FC002 12-10 A20FC002 10-7 A27FC002
گلابی (نارس) 24-18 A04FC003 18-12 A20FC003 10-7 A27FC003
شلیل (نارس) 30-26 A04FC004 12-10 A20FC004 10-7 A27FC004
هلو (نارس) 30-26 A04FC005 12-10 A20FC005 10-7 A27FC005
انبه (نارس) * 22-18 A04FC006 14-8 A20FC006 10-7 A27FC006
آلو (نارس) * 30-14 A04FC007 14-12 A20FC007 10-8 A27FC007
کیوی (نارس) 30-25 A04FC008 22-16 A20FC008 14-12 A27FC008
خرمالو (نارس) 24-18 A04FC009 14-10 A20FC009 A27FC009
به (نارس) 24-18 A04FC010 18-10 A20FC010 14-10 A27FC010
موز (نیمه-سبز) A04FC011 9-7 A20FC011 7-5 A27FC011
نارنگی 50-45 A04FN001 40-26 A20FN001 25-20 A27FN001
گریپ فروت 50-45 A04FN002 24-18 A20FN002 16-12 A27FN002
لیمو 35-25 A04FN003 25-18 A20FN003 24-18 A27FN003
پرتقال 55-35 A04FN004 19-16 A20FN004 16-12 A27FN004
گیلاس * 24-18 A04FN005 16-12 A20FN005 10-8 A27FN005
انگور * 16-12 A04FN006 10-7 A20FN006 A27FN006
خیار 26-22 A04FN007 25-18 A20FN007 20-16 A27FN007
توت فرنگی 28-16 A04FN008 12-10 A20FN008 A27FN008
انار 70-50 A04FN009 45-35 A20FN009 30-25 A27FN009

* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:

نوع سبزی/صیفی ماندگاری (روز)

1°C

کد ماندگاری (روز)

10°C

کد ماندگاری (روز)

18°C

کد
کلم بروکلی 26-30 A01VL001 14-16 A10VL001 6-8 A18VL001
کلم بروکسل* 20-22 A01VL002 14-16 A10VL002 8-10 A18VL002
کرفس 20-22 A01VL003 16-14 A10VL003 8-10 A18VL003
کاهو 20-26 A01VL004 16-14 A10VL004 10-14 A18VL004
بادمجان A01VL005 18-22 A10VL005 10-12 A18VL005
سیب زمینی 24-30 A01VL006 18-22 A10VL006 10-12 A18VL006
پیاز 18-22 A01VL007 16-14 A10VL007 12-14 A18VL007
هویج 16-20 A01VL008 16-14 A10VL008 10-12 A18VL008
کدو حلوایی* 22-26 A01VL009 16-18 A10VL009 8-10 A18VL009
سبزی‌های سالاد 20-22 A01VL010 12-14 A10VL010 6-10 A18VL010
فلفل دلمه 24-26 A01VL011 18-20 A10VL011 8-10 A18VL011
کلم 26-30 A01VL012 14-16 A10VL012 8-10 A18VL012
اسفناج 20-24 A01VL013 14-16 A10VL013 8-10 A18VL013
گوجه فرنگی (نارس) 18-22 A01VL014 16-20 A10VL014 12-14 A18VL014
لوبیا سبز* 12-14 A01VL015 8-10 A10VL015 4-6 A18VL015
نخود سبز* 16-20 A01VL016 14-16 A10VL016 4-6 A18VL016
ریحان 20-22 A01VL017 12-14 A10VL017 6-8 A18VL017
رزماری 20-22 A01VL018 12-14 A10VL018 6-8 A18VL018
آویشن 20-22 A01VL019 12-14 A10VL019 6-10 A18VL019
شوید 20-22 A01VL020 12-14 A10VL020 6-10 A18VL020
نعناع 20-22 A01VL021 12-14 A10VL021 6-10 A18VL021
جعفری 20-22 A01VL022 12-14 A10VL022 6-10 A18VL022
گشنیز 20-22 A01VL023 12-14 A10VL023 6-8 A18VL023
تره فرنگی* 20-22 A01VL024 12-14 A10VL024 6-10 A18VL024

* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

logo-wite

نانو

فیدار نیکان پارس

logo-wite

نانو

فیدار نیکان پارس

بسته‌بندی‌های هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوه‌هاو سبزیجات را کاهش می‌دهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق می‌اندازد.

شرایط استفاده و نگهداری: 

پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از  تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.

 • بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
 • کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از 3 درجه نباشد.
 • در دمایی کمتر از دمای تعریف شده‌ی محصول نگهداری نمائید.
 • ایجاد هرگونه آسیب روی بسته‌بندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بسته‌بندی می‌گردد.

توجه: محافظت از انواع آسیب‌های مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بسته‌بندی نمی‌باشد.

میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:

نوع میوه ماندگاری (روز)

4-6°C

کد ماندگاری (روز)

18-20°C

کد ماندگاری (روز)

25-27°C

کد
سیب 110-60 A04FC001 60-45 A20FC001 45-30 A27FC001
زردآلو 30-14 A04FC002 12-10 A20FC002 10-7 A27FC002
گلابی (نارس) 24-18 A04FC003 18-12 A20FC003 10-7 A27FC003
شلیل (نارس) 30-26 A04FC004 12-10 A20FC004 10-7 A27FC004
هلو (نارس) 30-26 A04FC005 12-10 A20FC005 10-7 A27FC005
انبه (نارس) * 22-18 A04FC006 14-8 A20FC006 10-7 A27FC006
آلو (نارس) * 30-14 A04FC007 14-12 A20FC007 10-8 A27FC007
کیوی (نارس) 30-25 A04FC008 22-16 A20FC008 14-12 A27FC008
خرمالو (نارس) 24-18 A04FC009 14-10 A20FC009 A27FC009
به (نارس) 24-18 A04FC010 18-10 A20FC010 14-10 A27FC010
موز (نیمه-سبز) A04FC011 9-7 A20FC011 7-5 A27FC011
نارنگی 50-45 A04FN001 40-26 A20FN001 25-20 A27FN001
گریپ فروت 50-45 A04FN002 24-18 A20FN002 16-12 A27FN002
لیمو 35-25 A04FN003 25-18 A20FN003 24-18 A27FN003
پرتقال 55-35 A04FN004 19-16 A20FN004 16-12 A27FN004
گیلاس * 24-18 A04FN005 16-12 A20FN005 10-8 A27FN005
انگور * 16-12 A04FN006 10-7 A20FN006 A27FN006
خیار 26-22 A04FN007 25-18 A20FN007 20-16 A27FN007
توت فرنگی 28-16 A04FN008 12-10 A20FN008 A27FN008
انار 70-50 A04FN009 45-35 A20FN009 30-25 A27FN009

* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:

نوع سبزی/صیفی ماندگاری (روز)

1°C

کد ماندگاری (روز)

10°C

کد ماندگاری (روز)

18°C

کد
کلم بروکلی 26-30 A01VL001 14-16 A10VL001 6-8 A18VL001
کلم بروکسل* 20-22 A01VL002 14-16 A10VL002 8-10 A18VL002
کرفس 20-22 A01VL003 16-14 A10VL003 8-10 A18VL003
کاهو 20-26 A01VL004 16-14 A10VL004 10-14 A18VL004
بادمجان A01VL005 18-22 A10VL005 10-12 A18VL005
سیب زمینی 24-30 A01VL006 18-22 A10VL006 10-12 A18VL006
پیاز 18-22 A01VL007 16-14 A10VL007 12-14 A18VL007
هویج 16-20 A01VL008 16-14 A10VL008 10-12 A18VL008
کدو حلوایی* 22-26 A01VL009 16-18 A10VL009 8-10 A18VL009
سبزی‌های سالاد 20-22 A01VL010 12-14 A10VL010 6-10 A18VL010
فلفل دلمه 24-26 A01VL011 18-20 A10VL011 8-10 A18VL011
کلم 26-30 A01VL012 14-16 A10VL012 8-10 A18VL012
اسفناج 20-24 A01VL013 14-16 A10VL013 8-10 A18VL013
گوجه فرنگی (نارس) 18-22 A01VL014 16-20 A10VL014 12-14 A18VL014
لوبیا سبز* 12-14 A01VL015 8-10 A10VL015 4-6 A18VL015
نخود سبز* 16-20 A01VL016 14-16 A10VL016 4-6 A18VL016
ریحان 20-22 A01VL017 12-14 A10VL017 6-8 A18VL017
رزماری 20-22 A01VL018 12-14 A10VL018 6-8 A18VL018
آویشن 20-22 A01VL019 12-14 A10VL019 6-10 A18VL019
شوید 20-22 A01VL020 12-14 A10VL020 6-10 A18VL020
نعناع 20-22 A01VL021 12-14 A10VL021 6-10 A18VL021
جعفری 20-22 A01VL022 12-14 A10VL022 6-10 A18VL022
گشنیز 20-22 A01VL023 12-14 A10VL023 6-8 A18VL023
تره فرنگی* 20-22 A01VL024 12-14 A10VL024 6-10 A18VL024

* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

logo-wite

نانو

فیدار نیکان پارس

logo-wite

نانو

فیدار نیکان پارس

بسته‌بندی‌های هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوه‌هاو سبزیجات را کاهش می‌دهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق می‌اندازد.

شرایط استفاده و نگهداری: 

پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از  تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.

 • بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
 • کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از 3 درجه نباشد.
 • در دمایی کمتر از دمای تعریف شده‌ی محصول نگهداری نمائید.
 • ایجاد هرگونه آسیب روی بسته‌بندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بسته‌بندی می‌گردد.

توجه: محافظت از انواع آسیب‌های مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بسته‌بندی نمی‌باشد.

میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:

نوع میوه ماندگاری (روز)

4-6°C

ماندگاری (روز)

18-20°C

ماندگاری (روز)

25-27°C

سیب 110-60 60-45 45-30
زردآلو 30-14 12-10 10-7
گلابی (نارس) 24-18 18-12 10-7
شلیل (نارس) 30-26 12-10 10-7
هلو (نارس) 30-26 12-10 10-7
انبه (نارس) * 22-18 14-8 10-7
آلو (نارس) * 30-14 14-12 10-8
کیوی (نارس) 30-25 22-16 14-12
خرمالو (نارس) 24-18 14-10
به (نارس) 24-18 18-10 14-10
موز (نیمه-سبز) 9-7 7-5
نارنگی 50-45 40-26 25-20
گریپ فروت 50-45 24-18 16-12
لیمو 35-25 25-18 24-18
پرتقال 55-35 19-16 16-12
گیلاس * 24-18 16-12 10-8
انگور * 16-12 10-7
خیار 26-22 25-18 20-16
توت فرنگی 28-16 12-10
انار 70-50 45-35 30-25

میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:

نوع سبزی/صیفی ماندگاری (روز)

1°C

ماندگاری (روز)

10°C

ماندگاری (روز)

18°C

کلم بروکلی 26-30 14-16 6-8
کلم بروکسل* 20-22 14-16 8-10
کرفس 20-22 16-14 8-10
کاهو 20-26 16-14 10-14
بادمجان 18-22 10-12
سیب زمینی 24-30 18-22 10-12
پیاز 18-22 16-14 12-14
هویج 16-20 16-14 10-12
کدو حلوایی* 22-26 16-18 8-10
سبزی‌های سالاد 20-22 12-14 6-10
فلفل دلمه 24-26 18-20 8-10
کلم 26-30 14-16 8-10
اسفناج 20-24 14-16 8-10
گوجه فرنگی (نارس) 18-22 16-20 12-14
لوبیا سبز* 12-14 8-10 4-6
نخود سبز* 16-20 14-16 4-6
ریحان 20-22 12-14 6-8
رزماری 20-22 12-14 6-8
آویشن 20-22 12-14 6-10
شوید 20-22 12-14 6-10
نعناع 20-22 12-14 6-10
جعفری 20-22 12-14 6-10
گشنیز 20-22 12-14 6-8
تره فرنگی* 20-22 12-14 6-10
error: Content is protected !!