آدرس : قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی،

پارک علم و فناوری استان قم، ساختمان مروارید 9، طبقه اول

کد پستی: 3749113916

تلفن: 09122252152

فاکس: 02533552761

سایت: www.nanopackpars.com

اینستاگرام: nanopackpars@

تلگرام: t.me/nanopackpars

آدرس : قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی،

پارک علم و فناوری استان قم، ساختمان مروارید 9، طبقه اول

کد پستی: 3749113916

تلفن: 09122252152

فاکس: 02533552761

سایت: www.nanopackpars.com

اینستاگرام: nanopackpars@

تلگرام: t.me/nanopackpars

error: Content is protected !!