آدرس : قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی،

پارک علم و فناوری استان قم، ساختمان مروارید ۹، طبقه اول

کد پستی: ۳۷۴۹۱۱۳۹۱۶

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۲۱۵۲

فاکس: ۰۲۵۳۳۵۵۲۷۶۱

سایت: www.nanopackpars.com

اینستاگرام: nanopackpars@

تلگرام: t.me/nanopackpars

آدرس : قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی،

پارک علم و فناوری استان قم، ساختمان مروارید ۹، طبقه اول

کد پستی: ۳۷۴۹۱۱۳۹۱۶

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۲۱۵۲

فاکس: ۰۲۵۳۳۵۵۲۷۶۱

سایت: www.nanopackpars.com

اینستاگرام: nanopackpars@

تلگرام: t.me/nanopackpars