نان یک غذای اصلی در سراسر جهان است و بسته به سنت های ملی و منطقه ای در انواع مختلف ، اشکال، اندازه ها و بافت های مختلف تولید می شود.

می توان آن را به عنوان نان سنتی ، که هر روز به طور تازه توسط نانوایان تهیه می شود ، مصرف کرد و یا می توان آن را به صورت نان بسته بندی شده تجاری یافت.

طبق بررسی انجمن بین المللی نانوایان (AIBI) ، تفاوت های زیادی در الگوهای تولید و مصرف نان در بین کشورها وجود دارد. در یونان ، ترکیه و ایتالیا ، نانوایی های صنایع دستی بیشترین سهم را دارند و نان یک غذای سنتی ریشه دار است ، در حالی که در بلغارستان ، هلند و انگلیس ، درصد بالایی از سهم بازار نانوایی های صنعتی وجود دارد ، که تقاضای روزافزون جزئی نان را برآورده می کند.

نان یک سیستم پویا است که تحت تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژیکی است که ماندگاری آن را محدود می کند. تغییرات فیزیکی و شیمیایی از نظر بافت و طعم مطلوب میزان طراوت را از بین می برد و منجر به سفت شدن تدریجی محصول می شود. فساد میکروبیولوژیکی توسط باکتری ها ، مخمرها و کپک ها شامل رشد کپک قابل مشاهده ، تولید نامرئی مایکوتوکسین ها و ایجاد عطر و طعم های نامطبوع است ، که ممکن است حتی قبل از مشاهده رشد قارچ تولید شود.

فساد نان از این رو نگران کننده است ، زیرا باعث اتلاف زیاد مواد غذایی (به عنوان مثال ۵-۱۰٪ از دست دادن تولید نان در جهان) و خسارات اقتصادی برای صنعت نانوایی و مصرف کننده و همچنین مسمومیت انسانی در اثر آلودگی با مایکوتوکسین های قارچی می شود . همچنین ، در حقیقت ، فساد نان اغلب با چندین بیماری حاد و مزمن در انسان در ارتباط است. برای مقابله با این مسئله اقتصادی و ایمنی ، صنعت نانوایی مدت هاست که در تلاش است تا استراتژی ها و روش هایی را که باعث ماندگاری بیشتر نان ، کمترین تعداد تغییرات در کیفیت ارگانولپتیک نان و همچنین ایمنی نان می شود ، شناسایی و به کار گیرد.

از روش های فیزیکی نگهداری نان استفاده از اشعه ماورا بنفش (UV) ، مادون قرمز (IR) ، امواج مایکروویو (MW) ، فشار بسیار بالا (UHP) برای از بین بردن آلودگی های پس از پخت استفاده می شود. مواد نگهدارنده شیمیایی ، مانند اسید استیک ، استات پتاسیم ، استات سدیم و سایر مواد مطابق با محدودیت های تعیین شده در آیین نامه (EC) شماره ۱۳۳۳/۲۰۰۸ در مورد مواد افزودنی خوراکی استفاده می شود. خمیر ترش (حاصل از فرآیند تخمیر) همچنین به شکل تثبیت شده حفظ بیولوژیکی مواد غذایی در آمده است و نقشی که باکتری های اسید لاکتیک (LAB) به عنوان عوامل زیستی و مهارکننده های فساد نان بازی می کنند ، مورد تحقیق و برجسته سازی علمی قرار گرفته است.

 بسته بندی فعال یکی دیگر از گزینه ها است ، با توجیه منطقی جذب و / یا آزادسازی ترکیبات موثر در برابر بیات شدن نان و / یا ضد میکروب ها ، از رشد میکروارگانیسم های نامطلوب جلوگیری می کند.

فناوری های نانو نیز به منظور طراحی بسته بندی فعال به کار گرفته شده اند و در حال باز کردن یک جهان کامل از امکانات جدید هم برای صنایع غذایی و هم برای مصرف کنندگان هستند.

شرکت نانو فیدار نیکان پارس به منظور کمک به بهبود شرایط نگهداری انواع نان و جلوگیری از فساد آن بسته بندیهای فعال(هوشمند) خود را به بازار عرضه نموده است. این بسته ها با کنترل شرایط اتمسفر داخلی و همچنین ویژگی ضدمیکروبی می تواند عمر مفید نگهداری انواع نان را افزایش دهد.

نان یک غذای اصلی در سراسر جهان است و بسته به سنت های ملی و منطقه ای در انواع مختلف ، اشکال، اندازه ها و بافت های مختلف تولید می شود.

می توان آن را به عنوان نان سنتی ، که هر روز به طور تازه توسط نانوایان تهیه می شود ، مصرف کرد و یا می توان آن را به صورت نان بسته بندی شده تجاری یافت.

طبق بررسی انجمن بین المللی نانوایان (AIBI) ، تفاوت های زیادی در الگوهای تولید و مصرف نان در بین کشورها وجود دارد. در یونان ، ترکیه و ایتالیا ، نانوایی های صنایع دستی بیشترین سهم را دارند و نان یک غذای سنتی ریشه دار است ، در حالی که در بلغارستان ، هلند و انگلیس ، درصد بالایی از سهم بازار نانوایی های صنعتی وجود دارد ، که تقاضای روزافزون جزئی نان را برآورده می کند.

نان یک سیستم پویا است که تحت تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژیکی است که ماندگاری آن را محدود می کند. تغییرات فیزیکی و شیمیایی از نظر بافت و طعم مطلوب میزان طراوت را از بین می برد و منجر به سفت شدن تدریجی محصول می شود. فساد میکروبیولوژیکی توسط باکتری ها ، مخمرها و کپک ها شامل رشد کپک قابل مشاهده ، تولید نامرئی مایکوتوکسین ها و ایجاد عطر و طعم های نامطبوع است ، که ممکن است حتی قبل از مشاهده رشد قارچ تولید شود.

فساد نان از این رو نگران کننده است ، زیرا باعث اتلاف زیاد مواد غذایی (به عنوان مثال ۵-۱۰٪ از دست دادن تولید نان در جهان) و خسارات اقتصادی برای صنعت نانوایی و مصرف کننده و همچنین مسمومیت انسانی در اثر آلودگی با مایکوتوکسین های قارچی می شود . همچنین ، در حقیقت ، فساد نان اغلب با چندین بیماری حاد و مزمن در انسان در ارتباط است. برای مقابله با این مسئله اقتصادی و ایمنی ، صنعت نانوایی مدت هاست که در تلاش است تا استراتژی ها و روش هایی را که باعث ماندگاری بیشتر نان ، کمترین تعداد تغییرات در کیفیت ارگانولپتیک نان و همچنین ایمنی نان می شود ، شناسایی و به کار گیرد.

از روش های فیزیکی نگهداری نان استفاده از اشعه ماورا بنفش (UV) ، مادون قرمز (IR) ، امواج مایکروویو (MW) ، فشار بسیار بالا (UHP) برای از بین بردن آلودگی های پس از پخت استفاده می شود. مواد نگهدارنده شیمیایی ، مانند اسید استیک ، استات پتاسیم ، استات سدیم و سایر مواد مطابق با محدودیت های تعیین شده در آیین نامه (EC) شماره ۱۳۳۳/۲۰۰۸ در مورد مواد افزودنی خوراکی استفاده می شود. خمیر ترش (حاصل از فرآیند تخمیر) همچنین به شکل تثبیت شده حفظ بیولوژیکی مواد غذایی در آمده است و نقشی که باکتری های اسید لاکتیک (LAB) به عنوان عوامل زیستی و مهارکننده های فساد نان بازی می کنند ، مورد تحقیق و برجسته سازی علمی قرار گرفته است.

 بسته بندی فعال یکی دیگر از گزینه ها است ، با توجیه منطقی جذب و / یا آزادسازی ترکیبات موثر در برابر بیات شدن نان و / یا ضد میکروب ها ، از رشد میکروارگانیسم های نامطلوب جلوگیری می کند.

فناوری های نانو نیز به منظور طراحی بسته بندی فعال به کار گرفته شده اند و در حال باز کردن یک جهان کامل از امکانات جدید هم برای صنایع غذایی و هم برای مصرف کنندگان هستند.

شرکت نانو فیدار نیکان پارس به منظور کمک به بهبود شرایط نگهداری انواع نان و جلوگیری از فساد آن بسته بندیهای فعال(هوشمند) خود را به بازار عرضه نموده است. این بسته ها با کنترل شرایط اتمسفر داخلی و همچنین ویژگی ضدمیکروبی می تواند عمر مفید نگهداری انواع نان را افزایش دهد.

نان یک غذای اصلی در سراسر جهان است و بسته به سنت های ملی و منطقه ای در انواع مختلف ، اشکال، اندازه ها و بافت های مختلف تولید می شود.

می توان آن را به عنوان نان سنتی ، که هر روز به طور تازه توسط نانوایان تهیه می شود ، مصرف کرد و یا می توان آن را به صورت نان بسته بندی شده تجاری یافت.

طبق بررسی انجمن بین المللی نانوایان (AIBI) ، تفاوت های زیادی در الگوهای تولید و مصرف نان در بین کشورها وجود دارد. در یونان ، ترکیه و ایتالیا ، نانوایی های صنایع دستی بیشترین سهم را دارند و نان یک غذای سنتی ریشه دار است ، در حالی که در بلغارستان ، هلند و انگلیس ، درصد بالایی از سهم بازار نانوایی های صنعتی وجود دارد ، که تقاضای روزافزون جزئی نان را برآورده می کند.

نان یک سیستم پویا است که تحت تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژیکی است که ماندگاری آن را محدود می کند. تغییرات فیزیکی و شیمیایی از نظر بافت و طعم مطلوب میزان طراوت را از بین می برد و منجر به سفت شدن تدریجی محصول می شود. فساد میکروبیولوژیکی توسط باکتری ها ، مخمرها و کپک ها شامل رشد کپک قابل مشاهده ، تولید نامرئی مایکوتوکسین ها و ایجاد عطر و طعم های نامطبوع است ، که ممکن است حتی قبل از مشاهده رشد قارچ تولید شود.

فساد نان از این رو نگران کننده است ، زیرا باعث اتلاف زیاد مواد غذایی (به عنوان مثال ۵-۱۰٪ از دست دادن تولید نان در جهان) و خسارات اقتصادی برای صنعت نانوایی و مصرف کننده و همچنین مسمومیت انسانی در اثر آلودگی با مایکوتوکسین های قارچی می شود . همچنین ، در حقیقت ، فساد نان اغلب با چندین بیماری حاد و مزمن در انسان در ارتباط است. برای مقابله با این مسئله اقتصادی و ایمنی ، صنعت نانوایی مدت هاست که در تلاش است تا استراتژی ها و روش هایی را که باعث ماندگاری بیشتر نان ، کمترین تعداد تغییرات در کیفیت ارگانولپتیک نان و همچنین ایمنی نان می شود ، شناسایی و به کار گیرد.

از روش های فیزیکی نگهداری نان استفاده از اشعه ماورا بنفش (UV) ، مادون قرمز (IR) ، امواج مایکروویو (MW) ، فشار بسیار بالا (UHP) برای از بین بردن آلودگی های پس از پخت استفاده می شود. مواد نگهدارنده شیمیایی ، مانند اسید استیک ، استات پتاسیم ، استات سدیم و سایر مواد مطابق با محدودیت های تعیین شده در آیین نامه (EC) شماره ۱۳۳۳/۲۰۰۸ در مورد مواد افزودنی خوراکی استفاده می شود. خمیر ترش (حاصل از فرآیند تخمیر) همچنین به شکل تثبیت شده حفظ بیولوژیکی مواد غذایی در آمده است و نقشی که باکتری های اسید لاکتیک (LAB) به عنوان عوامل زیستی و مهارکننده های فساد نان بازی می کنند ، مورد تحقیق و برجسته سازی علمی قرار گرفته است.

 بسته بندی فعال یکی دیگر از گزینه ها است ، با توجیه منطقی جذب و / یا آزادسازی ترکیبات موثر در برابر بیات شدن نان و / یا ضد میکروب ها ، از رشد میکروارگانیسم های نامطلوب جلوگیری می کند.

فناوری های نانو نیز به منظور طراحی بسته بندی فعال به کار گرفته شده اند و در حال باز کردن یک جهان کامل از امکانات جدید هم برای صنایع غذایی و هم برای مصرف کنندگان هستند.

شرکت نانو فیدار نیکان پارس به منظور کمک به بهبود شرایط نگهداری انواع نان و جلوگیری از فساد آن بسته بندیهای فعال(هوشمند) خود را به بازار عرضه نموده است. این بسته ها با کنترل شرایط اتمسفر داخلی و همچنین ویژگی ضدمیکروبی می تواند عمر مفید نگهداری انواع نان را افزایش دهد.